Български сакрални вълшебни приказки


Автор: Спас Мавров

Категория:
Приказки и притчи

Изтегли тази книга

Български сакрални вълшебни приказки

Информация за книгата

известно историческо начало до ден днешен; от сладкодумната баба - до
екрана на киното...
За изследователска дейност върху приказките може да се говори едва
от един век, като започнем от най-старата школа на митологичната приказ-
ка – преразказите на братята В. и Я. Грим. Заслугата им е огромна, не само
защото са ги записали, а защото се придържат към древните митове, оп-
итвайки се да възстановят представите и вярванията на древността, както
и в коректността да обяснят отклоненията, които са направили в интерес
на красотата на разказа. Според нас е напълно погрешна внушаваната ни
истина, че приказките пресъздават предимно картината на индоевропей-
ската религия, че те идват от Изтока и постепенно завладяват Запада. Това
твърдение е едно от най-порочните от съвременна научна позиция, защото
приказното творчество е безгранично и всепроникващо, тоест намираме
го сред всички народи, по всички крайща на света. Изказаното мнение се
доказва от приказката „Снежанка и седемте джуджета”, която е българска,
но преразказана от братя Грим, сменя своя произход. Тя спада към цяла
серия от сакрални български вълшебни приказки, независимо че се среща
интерпретирана и у други народи. Тази поредица от приказки принадлежи
на устното предание на българската колобърска традиция – твърдение,
което ще докажем в процеса на анализите в този труд...

Отзиви за Български сакрални вълшебни приказки - Спас Мавров:

Все още няма коментари за тази книга. Регистрирай се в ДарСлово и сподели своето мнение! :)

Дарители: 2031
Дарени книги: 744