Човешката съдба в циклите на розекройцерите


Автор: Х. Спенсър Люис

Категория:
История

Изтегли тази книга

Човешката съдба в циклите на розекройцерите

Информация за книгата

Човек е или жертва на съдбата, или неин госпо­дар. По този въпрос няма -неутрално положение. Аз го­воря, разбира се, за човечеството, а не за индивида. Има индивиди, които са господари и строители на съд­бата си, и други, които са невинни или унили нейни жертви. Животът просто доказва факта, че човек може да бъде господар или роб, както си избере.

Изложената в тази книга система за постигане на господство върху така наречените „фатални обстоятел­ства" и на себегосподство се основава на предпоставка­та, а не е резултат от тях.

Основният принцип, включен в тази система на се­бегосподство, е онзи, който бе наблюдаван преди веко­ве от онези нешколувани и неакадемични умове, които трябваше да разчитат на случайни и разнообразни про­яви на човешкото съществуване и на природните действия, за да дойдат до естествените закони на духов­ното и материалното царство. Този принцип, развит чрез наблюдение и усъвършенствуване, чрез опит и приложе­ние, разкрива, че целият живот и цялото съществува­не във Вселената се изявяват в цикли, периодичността на които е равна на ритъма «а някои отмерени и хар­монични повторения на напрежения и импулси от ко­смически характер.

Отзиви за Човешката съдба в циклите на розекройцерите - Х. Спенсър Люис:

Все още няма коментари за тази книга. Регистрирай се в ДарСлово и сподели своето мнение! :)

Дарители: 2016
Дарени книги: 748