Каменната епоха - Една историческа лъжа


Автор: Харун Яхя

Категория:
История

Изтегли тази книга

Каменната епоха - Една историческа лъжа

Информация за книгата

 Във всички книги на автора свързаните с религията въпроси са обяснени в светлината на айяти от Корана и хората са приканени да научат Божиите слова и да живеят с тях. Всички теми, отнасящи се до айятите на Бога, са обяснени по такъв начин, че да не оставят никакво място за съмнение или въпроси в ума на читателя. Използваният искрен, прост и свободен стил дава възможност на всеки, от всякаква възраст и социална група, да може лесно да разбере тези книги. Този ефектен и бляскав начин на разказване помага да ги прочетеш на един дъх. Дори тези, които сурово отхвърлят духовността, са повлияни от фактите, изложени в тези книги, и не могат да опровергаят истинността на тяхното съдържание.
 Тази книга и всички останали творби на автора могат да бъдат четени индивидуално или под формата на дискусия в група по време на разговор. Читателите, които желаят да извлекат полза от книгите, ще намерят дискусията за много полезна в смисъл, че ще могат да обменят един с друг своите собствени размишления и опит.

Отзиви за Каменната епоха - Една историческа лъжа - Харун Яхя:

Все още няма коментари за тази книга. Регистрирай се в ДарСлово и сподели своето мнение! :)

Дарители: 2016
Дарени книги: 748