Електронно здравеопазване

Автор: проф. д-р Живка Винарова, д.м.н.

Категория:
Медицина и здраве

Номер в ДарСлово: 1062

Електронно здравеопазване

Информация за книгата

Внедряването на електронни здравни услуги е уникална интердисциплинарна задача и предизвикателствата пред авторите често се появяват в процеса на експлоатация, когато се добавят нови функции и свързаните с тях технически, технологични и методични проблеми. Стандартите и правните регламенти се оказват „пречки по пътя”, за които няма подготвеност и нагласи. Променят се текущо и участниците в интерактивното общуване като професионална култура, образованост, езикова квалификация, опит, методи на работа, нови умения и сръчности. Създават се технологични и апаратни конфликтни точки, които изискват екипно поведение и баланс.
Прогнозира се в бъдеще да настъпи време, когато префиксът “е” няма да е необходим, защото ИКT ще станат интегрална част от ежедневието при получаване, предоставяне и управление на здравни данни и информация за приложения от експерти с разнообразна квалификация.

Биография на книгата в ДарСлово

ДатаСъбитие
29.06.2018Книгата е предложена за пръв път в ДарСлово от Живка Винарова

Дарители: 1955
Дарени книги: 744