Библиотеки ДарСловоВижте списък с местата, чиито собственици са заявили желание да се включат в ДарСлово и да предоставят възможност за даряване на книги при тях. За по-лесно ориентиране, можете да видите карта с местоположението на всяка от библиотеките след кликване върху нейния адрес:
В това видео може да разберете как е да се присъедините и да си направите Дар Библиотека или да сте доброволец и да помогнете в ДарСловото:

Споделяйте ДарСлово и срещнете съидейници на посочените Дар Библиотеки.

В градовете ще има доброволци, които да поддържат „Библиотеки ДарСлово”( БД ). Ако по някакви причини не ви е удобно да изпращате своя дар директно (по поща) до тези, които биха го пожелали, тогава, може просто да го отнесете до най-близката БД, където доброволецът там ще се грижи за предаването. Всеки, ще може да отиде и да си вземе или да сподели ДарСлово в тези БД, дори ако не е регистриран в сайта. Доброволецът ще ги регистрира и ще записва нужната информация на дарителя или на приемащия дарението.

За БД е удобно да се използват места, които са лесно публично достъпни, като заведения, различни центрове, магазини, музей, университети, училища, библиотеки, галерии и т.н.

Ако имате удобно място, и желаете да помогнете с добруването и даряването във вашия град, то сте добре дошли да се присъедините към нас - моля пишете ни за повече информация и да ви добавим, като доброволец за БД. Обменът на книги може да се случва ежедневно на специално обозначен стелаж, или само в определени дни и часове, удобни на доброволеца.

Ще има списък на всички налични книги в БД, който ще предлагаме на различни центрове, където има нужда от вдъхновяващото Слово. Като примерно психични центрове, домове за сираци, затвори, болници... (споделете тук, ако се сещате за други места).

Това са места, където хората имат нужда от дар вдъхновение и светлина и би било прекрасно да им я предоставяме. Те ще могат по списъка да си изберат книгите, които желаят да получат и ние ще им ги предаваме. Същите правила важат и за тях и след, като прочетат взетите книги те ще ги връщат за да могат да получат други такива. В някои от Библиотеките ДарСлово в определен ден и час може да бъдат организирани срещи за четене на поучителни приказки и притчи за по-малките и по-големи съидейници.

В категорията "Новини" ще публикуваме всички нови подобни събития.

Ние вярваме, че с ваша помощ можем да изградим мрежа от БД в цялата страна, където всеки ще може да дари или вземе дар книга, и да се запознае лично със съидейници и приятели на ДарСловото.Дарители: 2088
Дарени книги: 745